[logo]
Aktualności i komunikaty
2016-05-20
Publikacja list dzieci zakwalifikowanych oraz potwierdzenie woli
Przypominamy, że dzisiaj o godz. 15:00 we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych do klas pierwszych. Informacja o wyniku postępowania rekrutacyjnego będzie również dostępna po zalogowaniu do systemu naboru (dostęp do systemu będzie po godz. 15:00). Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane, jest potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do szkoły. W tym celu do 24 maja 2016 do godz. 15:00 należy zgłosić się do szkoły i wypełnić druk "Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do szkoły" (dostępny w szkole oraz do pobrania w zakładce "Do pobrania"). Uwaga! Dzieci, które będą uczęszczać od 1 września 2016 r. do szkół obwodowych, są przyjmowane z urzędu.
2016-04-29
Zakończyliśmy przyjmowanie podań
Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Koszalin. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 20 maja o godz. 15:00 w poszczególnych szkołach podstawowych oraz będą dostępne po zalogowaniu do konta kandydata w systemie naboru. W przypadku chęci zapisania dziecka do szkoły obwodowej, prosimy o osobiste zgłoszenie się do tej szkoły w celu dopełnienia formalności.
  Strona 1