• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Szkoły podstawowe

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca

31.05.2017

Informujemy, że składanie wniosków o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej w ramach rekrutacji uzupełniającej będzie możliwe od godz. 8:00 w dniu 1 czerwca 2017 roku. Przypominamy, że kolejność składania wniosków nie ma znaczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków

28.04.2017

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Koszalin. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 19 maja o godz. 15:00 przez poszczególne szkoły (na tablicach ogłoszeń) oraz będą dostępne po zalogowaniu do konta kandydata w systemie naboru. W przypadku chęci zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej, prosimy o niezwłoczny kontakt z tą placówką.