Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Aktualności

Potwierdzanie woli uczęszczania dziecka do szkoły podstawowej

20.06.2022

W dniu 17 czerwca br. o godz. 15:00 koszalińskie szkoły podstawowe ogłosiły listy dzieci zakwalifikowanych do klas pierwszych.

Przypominamy, że ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej jest potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do jednostki, do której zostało zakwalifikowane. Można to uczynić po zalogowaniu się do konta utworzonego podczas rejestracji kandydata i elektronicznie dokonać potwierdzenia woli. W przypadku braku możliwości potwierdzenia woli elektronicznie należy osobiście zgłosić się do szkoły i potwierdzić chęć zapisania dziecka do szkoły.
 
Czynność tę należy bezwzględnie uczynić do godz. 15:00 w dniu 22 czerwca br. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do wybranej szkoły, dziecko zostanie skreślone z listy dzieci przyjętych. 

Uwaga! Potwierdzenie woli nie dotyczy dzieci, które zostały zapisane do szkoły obwodowej. Z mocy prawa mają zagwarantowane miejsce w tej placówce. 

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z rekrutacją, prosimy o kontakt ze szkołą, do której dziecko zostało zakwalifikowane lub ze szkołą obwodową.