Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Zasady naboru

Szczegółowe zasady rekrutacji do szkół podstawowych można odnaleźć na stronach internetowych poszczególnych placówek. W zakładce "Do pobrania" znajdują się kryteria oraz harmonogram rekrutacji.