Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
01.04.2022 15:00 31.08.2022 15:00 Publikacja oferty
01.04.2022 15:00 31.05.2022 15:00 Rejestracja kandydatów
17.06.2022 15:00 17.06.2022 15:01 Publikacja list zakwalifikowanych
17.06.2022 15:02 22.06.2022 15:00 Potwierdzanie woli
Etap dotyczy dzieci uczestniczących w rekrutacji otwartej (dzieci spoza obwodu danej szkoły). Potwierdzenia woli można dokonać na dwa sposoby. Pierwszy to zalogowanie się do konta utworzonego podczas rejestracji kandydata i elektroniczne potwierdzenie woli. Drugi sposób to osobiste zgłoszenie się w SP, do której dziecko zostało zakwalifikowane, w celu potwierdzenia woli uczęszczania do tej szkoły.
27.06.2022 15:00 28.06.2022 08:00 Publikacja list przyjętych
04.07.2022 10:00 15.07.2022 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
26.07.2022 15:00 26.07.2022 15:01 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych
26.07.2022 15:02 28.07.2022 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli
29.07.2022 15:00 01.08.2022 09:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych